sursa foto:  economica.net

Este oficial! Vești bune pentru acești români: Vor putea primi ajutoare de la stat, în bani sau în natură

Veste bună pentru români! Camera Deputaților a adoptat un proiect de modificare a Legii privind venitul minim garantat, inițiat de 24 de parlamentari UDMR.

 

S-au înregistrat 309 voturi „pentru” şi unul „contra”.

Proiectul vizează îmbunătăţirea prevederilor privind acordarea ajutoarelor de urgenţă din bugetul de stat sau bugetele locale, conform iniţiatorilor.

„Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, poate acorda ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi pentru alte situaţii deosebite determinate de starea de sănătate ori altor cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, precum şi în alte situaţii stabilite prin hotărâre a Guvernului; hotărârea va cuprinde şi metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenţă”, prevede proiectul.

 

Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă acordat de Guvern se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Ajutoarele de urgenţă acordate nu sunt supuse impozitului pe venit şi nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă socială acordate de la bugetul de stat, mai stabileşte actul normativ.

 

De asemenea, primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situaţii de necesitate apărute ca urmare a unor calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi în alte situaţii deosebite care pot duce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în ţară sau în străinătate, stabilite prin hotărâre a consiliului local, care va cuprinde şi procedura şi/sau condiţiile de acordare.

Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază cererea şi declaraţia pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate ori, după caz, a situaţiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure.

În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

 

Aceste ajutoare de urgenţă nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă socială acordate de la bugetul local.

 

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii, Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, va modifica Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, informează agerpres.ro.

Camera Deputaţilor este for decizional.

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare