sursa foto:  green-report.ro

Romsilva: Operaţionalizarea Statului personalului silvic nu putea fi realizată de Consiliul de Administraţie şi conducerea instituţiei, până la finele anului 2019

Operaţionalizarea principalelor prevederi ale Legii nr. 234/2019, care modifică şi completează Ordonanţa privind Statutul personalului silvic, nu putea fi realizată de către Consiliul de Administraţie şi conducerea executivă a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva până la finele anului 2019, iar negocierile între conducerea instituţiei şi Federaţia Sindicatelor din Silvicultură sunt în desfăşurare, precizează Romsilva într-un comunicat transmis, joi, AGERPRES.

„Din considerente obiective – operaţionalizarea principalelor prevederi ale Legii nr. 234/2019 – nu putea fi realizată de către Consiliul de Administraţie şi conducerea executivă a Romsilva până la finele anului 2019, dar au fost imediat demarate, încă din 18 decembrie 2019, toate demersurile legale, iar negocierile sunt în desfăşurare, între conducerea Romsilva si Federaţia Sindicatelor din Silvicultură. Astfel, preocupările reale şi asumate ale conducerii Romsilva, au condus la aprobarea de către Consiliul de Administraţie, în data de 18.12.2019, a comisiei de negociere şi mandatare pentru negocierea actului adiţional la Contractul colectiv de muncă înregistrat la ITM Bucureşti sub nr.168/22.05.2019 în scopul transpunerii în acesta a prevederilor Legii nr.234/2019”, se arată în comunicatul citat.

Potrivit Romsilva, conducerea executivă a instituţiei a manifestat permanent o conduită de respect pentru tot personalul silvic şi, mai ales, pentru pădurari.

„Atitudinea conducerii Romsilva s-a manifestat întotdeauna cu bună credinţă şi printr-o totală disponibilitate la necesităţile şi neajunsurile actuale ale tuturor categoriilor de personal silvic – materializându-se prin respectarea legislaţiei în vigoare şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de Contractul colectiv de munca (C.C.M), prin identificarea de resurse financiare şi prevederea lor în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2019. Concret, în anul 2019, Consiliul de Administraţie şi conducerea executivă a Romsilva au fost alături de familiile tuturor silvicultorilor agresaţi sau ucişi în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu acordând, începând din luna noiembrie 2019, sprijin financiar celor trei copii minori ai pădurarului ucis în Judeţul Maramureş (câte un salariu minim pe economie, în cuantum brut, până la definitivarea studiilor pentru fiecare copil)”, menţionează Romsilva.

Reprezentanţii instituţiei susţin că actul normativ în discuţie îşi are aplicabilitate pentru toate categoriile de personal silvic, indiferent de locul/instituţia/unitatea/organizaţia în care-şi desfăşoară activitatea.

În viziunea Romsilva, anterior operaţionalizării principalelor prevederi ale Legii nr.234/2019, se impune îndeplinirea unor obiective, unul dintre acestea fiind stabilirea impactului şi a sustenabilităţii economico-financiare a majorării cu 18% a fondului de salarizare al Romsilva în contextul menţinerii numărului existent de angajaţi la nivelul regiei, al unităţilor şi/sau subunităţilor sale (obiectiv realizat).

De asemenea, se are în vedere prognozarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Romsilva pentru anul 2020, în ipoteza aplicării dispoziţiilor legale după cum urmează: pentru perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2020 menţinerea nivelului cheltuielilor cu personalul la cel actual; începând cu data aprobării prin Hotărâre de Guvern a bugetului de venituri şi cheltuieli al Romsilva, recalcularea cheltuielilor cu personalul respectând majorarea salarială pentru categoria pădurarilor (1,5 ori salariul minim garantat în plată), precum şi pentru toţi ceilalţi salariaţi (personal silvic sau de altă specialitate decât cea silvică).

Un alt obiectiv face referire la faptul că, începând cu data publicării in Monitorul Oficial al României a ordinului conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură privind normele metodologice de încadrare şi promovare a personalului silvic în grade profesionale şi gradaţii, va avea loc o recalculare prin includerea şi a noilor indemnizaţii de grad profesional în acord cu prevederile Legii nr.234/2019 (art. II din Statutul personalului silvic). Urmează aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Romsilva pentru anul 2020, dar şi armonizarea prevederilor Contractului colectiv de muncă cu valabilitate 2019 -2021, cu respectarea procedurii reglementate de Legea dialogului social – procedură în curs de derulare la nivelul Romsilva.

„În contextul argumentelor logice şi obiective mai sus prezentate şi probate, la care se adaugă şi o serie de prevederi şi termene legale ce se impun a fi respectate, apreciem respectuos că nu poate plana asupra conducerii Romsilva nici o intenţie de inacţiune sau management defectuos. Mai mult decât atât, fiind vorba de utilizarea surselor financiare (chiar şi când vorbim despre salarizarea sau dotarea personalului silvic, desigur cu respectarea reglementărilor legale în vigoare) conducerea Romsilva manifestă prudenţă, urmărind o creştere raţională a salariilor personalului silvic, în acord cu prevederile Statutului personalului silvic (modificat şi completat), care să fie sustenabilă, pentru care să existe resursele financiare necesare şi să nu fie o creştere care să creeze grave dezechilibre între personalul silvic şi personalul contractual angajat de altă specializare decât silvică, în ceea ce presupune desfăşurarea în condiţii de normalitate şi eficienţă a activităţii Romsilva”, notează Romsilva.

Oficialii Regiei adaugă că, „în continuare respectăm toate actele normative şi termenele legale, derulăm toate acţiunile şi obligaţiile ce cad în sarcina Consiliului de Administraţie şi a conducerii executive a Romsilva, primând interesul superior al întreg Corpului silvic – ca resursă umană indispensabilă în ceea ce priveşte apărarea şi asigurarea integrităţii fondului forestier naţional”.

Recent, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a solicitat conducerii Romsilva să pună în aplicare imediat Statutul Personalului Silvic, prin operaţionalizarea unor prevederi referitoare la acordarea indemnizaţiilor pentru gradele profesionale, acordarea majorării salariale pentru pădurari şi a uniformelor de serviciu.

„Termenul pentru operaţionalizare, sfârşitul anului 2019, a fost deja depăşit. Vreau să se înţeleagă foarte clar că Romsilva este o regie a Statului român, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi nu voi ezita nicio secundă să exercit această autoritate, în cazul în care situaţii asemănătoare se vor repeta. Este inadmisibil să ne batem joc tocmai de oamenii pe care ne bazăm să ne păzească pădurile. Întreaga societate românească a fost martoră, în ultima perioadă, la dificultăţile pe care pădurarii le întâmpină la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Avem zeci de cazuri de atacuri, răniri şi chiar decese. Nu voi accepta ca, pe lângă aceste riscuri majore la care se supun, angajaţii noştri să aibă de suferit suplimentar din cauza lipsei de acţiune sau a managementului defectuos”, a subliniat Alexe.

Romsilva funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) şi administrează 3,14 milioane de hectare păduri proprietate publică a statului, aproximativ 48% din totalul pădurilor din România şi are ca scop gospodărirea durabilă şi unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publică a statului.

În cadrul Romsilva lucrează 16.500 de persoane., conform Agerpres.

 

Vezi și

EXCLUSIV Ministrul Marcel Vela echipează Poliția! Mutarea făcută în luna februarie

Omul Sistemului din CSM a fost executat! Codruț Olaru trecut pe linie moartă de Codruța Kovesi

Atenție, șoferi! Metoda prin care polița RCA scade

SHARE

COMENTEAZĂ

articole similare